دانلود رایگان


دانلود پروژه شیمی سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه شیمی سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی

دانلود رایگان دانلود پروژه شیمی سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی دانلود پروژه شیمی سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی
فرمت : word
تعداد صفحات : ۱۴۵
یک سیستم دستگاهی میکروفلویدی (میکروسیالی) می تواند به توسط این حقیقت شناخته شود که دارای یک یا چند کانال با حداقل یک بعد کمتر از یک میلی متر می باشد.
سیالات متداول مورد استفاده در سیستم های دستگاهی میکروسیالی شامل نمونه های خونی کامل و واحد، سوسپانسیون های سلول های باکتریایی ، محلول های پادتن یا پروتئینی و انواع مختلف محلول های بافر یا تامپون می باشند.
می توان از این سیستم های دستگاهی میکروسیالی جهت نیل و حصول به دامنه گسترده و گوناگونی از محاسبات جالب و کامل نظیر ضرایب پخش و نفوذ مولکولی، ویسکوزیته سیالی ، ضرایب پیوندی مواد شیمیایی و سنتیک های واکنش آنزیم ها، استفاده نمود.
سایر کاربردهای دیگر موجود برای دستگاه های میکروسیالی نیز شامل روش جداسازی کروماتوگرافیکی موئین یا مویرگی ، روش متمرکز و مجتمع کردن ایزوالکتریکی ارزیابی و تجزیه و تحلیل سیستم ایمنی ، سیتومتری جریانی، تزریق نمونه های پروتئین جهت تجزیه و تحلیل از طریق روش اسپکترومتری جرمی ، تجزیه و تحلیل DNA ، بکارگیری کنترلی سلولی، جداسازی و استخراج سلولی ، الگوسازی سلولی، وتشکیل و ایجاد اجزاء خاص مواد شیمیائی، می باشد. بیشتر این کاربردها برای تشخیص های بالینی مفید و سودمند هستند.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول سیستم میکرو سیالی
۱-۱ اصول بنیادی سیستم های میکروسیالی
۱-۱-۱ جریان ناشی از فشار
۱-۱-۲ جریان الکترونیکی
۱-۲ نمونه شبیه سازی شده از سنسور T شکل
۱-۲-۱ جریان دو ویسکوزیته ای
۱-۳ تأثیر نسبت بعد کانال
فصل دوم: پدیده چند مقیاسی در سیستم های میکروسیالی و نانوسیالی
۲-۱ مقدمه
۲-۲ سیستم های میکروسیالی و نانوسیالی
۲-۳ الکتروسنتیک در میکروسیالات و نانوسیالات
۲-۳-۱ الکترو اسمز
۲-۳-۲ الکتروفورسیز و دی الکتروفورسیز
۲-۳-۳ الکتروسینتیک غیر خطی
۲-۳-۴ مکانیک سیالات سیستم های میکرو و نانو سیال
۲-۴ مدل های شبیه سازی سیتم های میکرو و نانو سیال
۲-۴-۱ مدل شبیه سازی ناویر- استوکس / استوکس
۲-۴-۲ روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
۲-۴-۳ روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو(DSMC) و روش لاتیک-بولتزمن LBM))
۲-۵ مدلسازی چند مقیاسی
۲-۶ روش جداسازی سلول- ذره با استفاده از DC-DEP
۲-۷ تکنیک های جداسازی DNA
فصل سوم: تاثیر تراکم پذیری و انتقال بر توربولنس در جریان درون میکروکانالها
۳-۱ مروری بر کارهای انجام شده
۳-۲- میکرو کانالها
۳-۲-۱- تولید میکرو کانال
۳-۲-۲- روشهای آزمایشگاهی
۳-۳ شبیه سازی
۳-۴ بررسی نتایج محققین
۳-۴-۱ نتایج آزمایشگاهی
فصل چهارم: کاربرد سیستمهای میکرو با آرایش پروتئینی فلوئورسنتی
۴-۱ مقدمه
۴-۲ مروری بر کارهای گذشته
۴-۲-۱ تهیه میکرو ساختار آرایشی
۴-۲-۲ تجزیه و تحلیل جریان
۴-۳ روشها
۴-۳-۱ روش جریان دانه ای ثابت
۴-۳-۲ روش ته نشینی
۴-۳-۳ روش تقویت سیگنال
۴-۴ ساختار آرایش پروتئین معکوس
فصل پنجم:سیالات غیر نیوتنی و کاربرد آن در سیستم های میکروسیال
۵-۱ رفتار غیر نیوتنی
۵-۲ رفتار سیال مستقل از زمان
۵-۲-۱ سیالات شبه پلاستیک
۵-۲-۲ سیالات دایلاتنت
۵-۲-۳ سیالات ویسکوپلاستیک
۵-۳ رفتار سیال وابسته به زمان
۵-۳-۱ سیال تیکسوتروپیک
۵-۳-۲ سیال رئوپکسی
۵-۴ سیال ویسکوالاستیک
۵-۵ سیالات غیر نیوتنی در سیستم های میکروسیال
فصل ششم:آشنایی با نرم افزار FEMLAB در مهندسی شیمی
۶-۱ روش المان محدود
۷-۲ مقدمه ای بر مدلسازی به روش المان محدود در مکانیک سیالات
۶-۳ نکاتی در مورد نرم افزار FEMLAB
۶-۴ FEMLAB چیست
۶-۵ روش های کاربردی در FEMLAB
۶-۶ مدول مهندسی شیمی در FEMLAB
۶-۷ موازنه های ممنتوم
۶-۷-۱ توصیف جریان در زیر لایه متخلخل با قانون دارسی

۶-۷-۲ توصیف جریان با معادلات ناویر- استوکس
۶-۷-۳ جریان غیر نیوتنی
۶-۷-۴ بسط
۶-۷-۵ جریان تراکم پذیر اولر
۶-۸ موازنه های انرژی
۶-۹ موازنه های جرم
۶-۹-۱ کاربردهای جابجایی- نفوذ و نفوذ با استفاده از قانون فیک
۶-۹-۲ کاربردهای جابجایی- نفوذ و نفوذ مورد استفاده در انتقال استفان- ماکسول
۶-۹-۳ انتقال جابجایی- نفوذ، حرکت مولکولی در موازنه جرم با استفاده از معادلات پلانک- نرنست
فصل هفتم:شبیه سازی میکروسلول H شکل
۷-۱ فیلترH شکل
۷-۱-۱ ا نتقال جرم
۷-۲ شبیه سازی حالت یکنواخت
۷-۳ تعریف مدل
۷-۳-۱ معادله عمومی انتقال جرم سه بعدی
۷-۳-۱-۱ فرضیات جریان یکنواخت دو بعدی
۷-۳-۱-۲ شرایط مرزی
۷-۳-۲ معادله عمومی ناویر- استوکس
۷-۳-۲-۱ شرایط مرزی
۷-۴ شبیه سازی مدل با سیال آب
۷-۵ شبیه سازی مدل با سیال خون
۷-۵-۱ شبیه سازی با استفاده از مدل قانون توان
۷-۵-۲ شبیه سازی با استفاده از مدل کوآرا
نتیجه گیری
پیشنهادات


سیستم های میکروسیالی


کاربردهای دستگاه های میکروسیالی


دانلود پروژه سیستم های میکروسیالی


پروژه شیمی


تجزیه و تحلیل DNA


جداسازی کروماتوگراف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مشاهده مقاله | شیشه و فناوری نانو 2 ( پنجره‌های هوشمند)

سایر کاربردهای فناوری نانو. شیمی ... سیستمهای تصویرسازی و خلأ ... میکروسیالی و ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد انرژی خورشیدی

پروژه تخصصی کارشناسی ناپیوسته مکانیک حرارت و سیالات بخش اول – سیکل تبرید تبرید- طراحی سیکل تبرید جذبی خورشیدی به ظرفیت 2 تن تبرید و سیستم های تراکمی تبخیری تبرید به هر تحولی که درآن حرارت گرفته می شود تبرید می گویند.

لیست پروژه های مهندسی نفت دانلود پروژه های دانشجویی (danpro)

لیست پروژه های مهندسی نفت دانلود پروژه های ... و طراحی سیستم های ... نانو لوله های ...

دانلود پایان نامه سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی ...

دانلود پایان نامه سیستم های میکروسیالی و نانو سیالی یک سیستم دستگاهی میکروفلویدی ...

مشاهده مقاله | شیشه و فناوری نانو 2 ( پنجره‌های هوشمند)

سایر کاربردهای فناوری نانو. شیمی ... سیستمهای تصویرسازی و خلأ ... میکروسیالی و ...

استفاده از سیستم میکروسیالی جهت انجام تحقیقات بیوشیمییایی ...

2-2 سیستم های میکروسیالی و ... های شبیه سازی سیتم های میکرو و نانو ... دانلود پروژه های ...

مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه – سایت مرجع دانلود منابع ...

مرجع دانلود مقاله تحقیق و ... سایت مرجع دانلود منابع علمی پروژه تحقیق ... نوشته‌های ...

پروژه های دانشجويی مهندسی شيمی و نفت - پروژه نانو

پروژه های دانشجويی مهندسی شيمی و نفت - پروژه نانو ... مهندسی شیمی (7) دانلود پروژه ...

دانلود , پایان نامه , پورپوزال , سمینار , مواد , - ساخت ...

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و ... و خواص نانو ... و خواص مکانیکی سیستم های سه ...

دانلود , پایان نامه , پورپوزال , سمینار , مواد ...

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات ... بررسی چقرمه سازی سیستم های نانو ... شیمی , نفت ...

دانلود , پایان نامه , پورپوزال , سمینار , مواد , - ساخت ...

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و ... و خواص نانو ... و خواص مکانیکی سیستم های سه ...

مشاهده مقاله | شیشه و فناوری نانو 2 ( پنجره‌های هوشمند)

سایر کاربردهای فناوری نانو. شیمی ... سیستمهای تصویرسازی و خلأ ... میکروسیالی و ...

ارائه الگوی ترکیبی مدیریت دانش مطالعه موردی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه غرب

پاورپوینت فصل پنجم زمین شناسی پایه یازدهم (زمین شناسی و سلامت)

536 - بررسی مراحل تشریح قورباغه و بررسی قورباغه‌‌ماهي‌ها

تحقیق در مورد سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده) (word)

دانلود مقاله تاريخ آموزش و پرورش

تحقیق: آشنايي با برچسب انرژي

دانلود كارورزي، گزارش فیزیکی، اداری، عاطفی، آموزشی

پاورپوينت با عنوان احكام مسیحیت

دانلود اقدام پژوهی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل

آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي 62 ص